Retningslinjer for Brunla rideskole


Jeg vet at påmeldingen er bindende for hele kurset, og at eleven rir på eget ansvar, dog at rideskolen skal følge sikkerhetsrutinene.
Jeg er kjent med betalingsfristene for kursavgiften, og at kurset skal betales før første time, forhånd via konto: 2510 22 02395 .Jeg er kjent med vilkår og viktig informasjon til kurselever i rideskolen, som er beskrevet på hjemmesiden. Jeg er også kjent med aktuelle vilkår for kurset jeg melder meg på, som er beskrevet på den aktuelle kurssiden. Jeg aksepterer herved og er informert om den risiko all ridning og omgang med hest medfører. Jeg er informert om at jeg anbefales ulykkesforsikring og at jeg har satt meg inn i sikkerhetsrutinene på stallen og under ridning.Foreldre er ansvarlig for at barn under 18 år følger våre anvisninger og rutiner.


Brunla rideskole forholder seg til rettigheten til å kreve halve beløpet ved avbestilte oppdrag senere enn fjorten dager før oppdragsdagen.